7. okt, 2019

Frø til overs

Jeg har en tendens til å så alt for mange frø av en og samme sort, det gjelder for både grønnsaker og blomster. Når frøene spirer har jeg ikke hjerte til å kaste de spirene som er til overs. Endel av overskudds-stokkrosene ble derfor satt ut i utkanten av kjøkkenhagen. Ikke helt ideelle forhold der, men de får være fornøyd med at de ikke ble kastet i komposten, tenker jeg.