21. jul, 2019

Bigården i Romedal

Dette er bifolket vi har i Romedal. Så snart en kasse har blitt fylt med honning, må vi sette på en ny. Det varierer hvor mye og hvor raskt de forskjellige bifolkene klarer å få inn honning. Bifolk er like forskjellige som folk, noen er sterke og noen ikke fullt så sterke. Det er viktig å passe på at biene har nok plass, hvis ikke kan vi risikere at de svermer. Dette har skjedd to ganger for oss i sommer, selv om de har hatt plass nok. Det er en "svermesommer" i år, i følge flere birøktere, så det er nok ikke bare plassen som avgjør om det blir sverming eller ei. Den lille hvite kassa midt på bildet, inneholder svermen vi fanget inn hjemme på Stange.