7. nov, 2018

Bilde

Det skal settes opp gjerde på muren, og midt på her kommer det opp en port for å lette tilgangen til kjøkkenhagen som er plassert på den andre siden av veien.