22. okt, 2016

Etter innhøsting

Det som skal høstes, er høstet. Resten legger jeg igjen til smått og stort som lever av rester.